• Op weg naar innerlijke vrijheid

OP WEG NAAR INNERLIJKE VRIJHEID
Individualpsychologische theorie en praktijk
ERIK BLUMENTHAL

ISBN 978-90-817789-3-0
NUR 770

2012 UITGEVERIJ BOEVEBOEKEN
Vossestaart 102, 8281 LV Genemuiden www.boeveboeken.nl
Paperback 140 pagina's

Oorspronkelijk verschenen onder de titel: Wege zur Inneren Freiheit - Praxis und Theorie der Selbsterziehung. Uitgegeven bij Rex-Verlag, München/Luzern
Vertaald uit het Duits door Mia van Boxtel, Adrie van der Horst en Els Versteegh

De in dit boek beschreven praktische, gemakkelijk te leren methode om aan jezelf te werken, jezelf op te voeden, berust grotendeels op de inzichten van de Individualpsychologie van Alfred Adler. Het boek is praktijkgericht en wil de lezer de mogelijkheid bieden om snel iets positiefs te bereiken. De daaraan verbonden aanmoediging kan helpen bij het verwerkelijken van deze nieuwe samenlevingtechniek in het gezin en in vriendschappelijke betrekkingen, maar ook in de werksituatie, in kleinere en grotere samenlevingsverbanden.
Het doel van zelfopvoeding is: vrij worden van negatieve gevoelens, emoties en stemmingen; vrij staan ten opzichte van het concurrentiestreven en het pessimisme van deze tijd, tegenover materialisme en bijgeloof. Daarmee bereik je de vrijheid om geduld te hebben, tolerant, tevreden en gelukkig te zijn.
Het was beslist niet mijn bedoeling om in dit werk de theorie achter de zelfopvoeding wetenschappelijk, en dat betekent tegenwoordig met natuurwetenschappelijke methoden, waterdicht te maken. Wie zich stoort aan dit uitgangspunt en meent daardoor een of ander standpunt niet te kunnen accepteren, moet de opgestelde aanbevelingen maar als werkhypothese beschouwen. Ook dan bestaat de mogelijkheid tot succesvolle zelfopvoeding.  (Erik Blumenthal)

Erik Blumenthal (1914-2004) is een leerling uit de school van Adler-Dreikurs. Hij werkte enige tijd met Prof. Dr. Dreikurs in Chicago samen.
Dit boek weerspiegelt veel van Rudolf Dreikurs ideeën, maar het is duidelijk, dat hier ook een zelfstandige denker met sterke religieuze wortels aan het woord is. Bovendien gaat het Erik Blumenthal om ontwikkeling, om training en vooruitgang in alle levensopgaven. Hij heeft altijd het gemeenschapsgevoel en de toekomst van de mensheid op het oog. Hij pakt veel gedachten in weinig woorden. Daarom is dit boek zowel een inleiding in de individualpsychologie van Alfred Adler (1870-1937) als ook een meditatieboek.

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE

1 KORTE INLEIDING IN DE INDIVIDUALPSYCHOLOGIE
2 ALGEMENE BEGINSELEN

2.1 Eenheid in verscheidenheid
2.2 Denken in trappen
2.3 Zelfstandig onderzoek naar de waarheid
2.4 Het belang van de enkeling
2.5 De doelgerichtheid van het menselijk handelen
2.6 De kracht van verwachting en geloof
2.7 De mens als beslissingen nemend wezen
2.8 Het nieuwe
2.9 Zowel-als-ook
3 ENKELE DIEPGEWORTELDE VOOROORDELEN
3.1 Aanleg en milieu
3.2 Zelfbehoud en het in stand houden van de soort
3.3 "Feiten"
3.4 Wilskracht en wilszwakte
3.5 Ons betrokken zijn op fouten
3.6 De drang om goed te zijn
3.7 Vechten of toegeven
3.8 De mens wordt met zijn daden gelijkgesteld
3.9 Verschillen in woord en daad
2.10 Materialisme, intellectualisme, geldingsdrang, ik-betrokkenheid
4 ZELFKENNIS
4.1 De moed
4.2 Het gemeenschapsgevoel
4.3 De gezinssamenstelling
4.4 Het enig kind
4.5 Het eerste kind
4.6 Het tweede kind
4.7 Het middelste van de drie
4.8 Het jongste kind
4.9 De vroegste jeugdherinneringen
4.10 Dromen
4.11 Problemen en wensen
5 DRIE BELANGRIJKE METHODEN OM JEZELF OP TE VOEDEN
5.1 Beslissingen nemen
5.2 Vier dichtbij gelegen doelen (Dreikurs)
5.3 De levensstijl als methode
6 DE POSITIEVE KIJK
6.1 Het goede
6.1.1 Het goede willen zien, het slechte over het hoofd zien, 
6.1.2 Het goede verwachten, maar er niet te vast op rekenen, 
6.1.3 Eigen goede daden verstoppen, voor je slechte daden uitkomen 
6.2 De daad
6.2.1 Overeenstemming van woord en daad
6.2.2 Daad en dader onderscheiden
6.2.3 Wat kan ik doen?
6.2.4 Ageren, niet reageren
6.2.5 Nuchterder worden (feiten en oorzaken komen op de tweede plaats)
6.3 Anderen
6.3.1 Jezelf niet met anderen vergelijken
6.3.2 Noch vechten (ook niet met jezelf) noch toegeven (jezelf net zomin), maar willen begrijpen en helpen.
6.3.3 Vergeet het verleden (schuldgevoelens, gewetenswroeging, zelfverwijten, gelijk en ongelijk) 
6.4 Zelf
6.4.1 Fouten niet willen vermijden, maar ervoor zorgen dat grotere fouten kleiner worden. 
6.4.2 Vergeet het woordje "moet"
6.4.3 Vergeet de woorden "moeilijk", "proberen" en hopen"
7 TOEWIJDING AAN JE LEVENSOPGAVEN
7.1 Werk en beroep
7.2 Liefde en huwelijk
7.3 Gemeenschap 
7.3.1 Met de natuur 
7.3.2 Met de mensen
7.3.3 Met de inspanningen van de mens: wetenschap en techniek 
7.3.4 Met jezelf
7.3.5 Met het geestelijke, de godsdienst
8 VOORBEELDEN VAN GEBEURTENISSEN UIT DE PRAKTIJK
8.1 Spreek- en werkmoeilijkheden
8.2 Angst voor ziekte
8.3 Moeilijkheden in beroep of huwelijk
8.4 Streven naar overheersing
8.5 Opwinding
8.6 "Mannelijk protest"
8.7 Remmingen
8.8 Minachting in het huwelijk
8.9 Spraakstoornissen
8.10 Teleurstelling
8.11 Huwelijksmoeilijkheden
8.12 Geloven in je eigen domheid
8.13 "Zenuwen"
SLOTWOORD 
AANHANGSEL: tabellen als geheugensteuntjes
Methode I : Beslissingen
Methode II : Vier nabij gelegen doelen
Methode III : Kenmerkende aspecten levensstijl
LITERATUUROPGAVE

Geef beoordeling

Note: HTML-code wordt niet vertaald!
    Slecht           Goed

Op weg naar innerlijke vrijheid

  • Model: 978-90-817789-3-0
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 12,95

  • Excl. BTW: € 12,22